Hoe gaat de orderuitvoering.

Politiek van optimale orderuitvoering

De Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) alsook nationale wetgevingen schrijven voor dat WH SelfInvest N.V. (hierna 'WHS') over een beste orderuitvoering politiek moet beschikken en dat het bedrijf alle redelijke stappen moet ondernemen om voor klanten de best mogelijke resultaten te bekomen bij het aannemen en doorgeven van orders of het uitvoeren van orders.

Al de orders van klanten worden rechtstreeks door WHS ter uitvoering doorgegeven aan selectief gekozen derde partijen. Deze derde partijen worden geselecteerd op basis van het consistent leveren van de best mogelijke resultaten en het feit dat ze ook onderworpen zijn aan de MiFID richtlijn. De beste orderuitvoering politiek van deze partijen werd door ons beoordeeld en de uitvoering van klantenorders wordt regelmatig aan controle onderworpen om na te gaan of de beschreven politiek gerespecteerd wordt. Alle klantenorders worden op individuele basis doorgegeven aan deze geselecteerde derde partijen.

Voor particuliere klanten zijn de koers en de kost van de orderuitvoering de meest belangrijke factoren in het kader van de optimale orderuitvoering. Andere factoren dienen in overweging genomen te worden indien ze van belang zijn om de beste koers en kost te bekomen.

Het aannemen en doorgeven van orders

De orders van de klanten worden ontvangen, aanvaard en rechtstreeks doorgegeven door WHS, de eigenaar van het merk Freestoxx en de verstrekker van de dienst met dezelfde naam. De orders worden op individuele basis en ongewijzigd doorgegeven. De orders worden niet onderworpen aan enige vorm van interne matching alvorens ze worden doorgegeven.

Het uitvoeren van orders

Alle orders van klanten met betrekking tot aandelen en opties die in de Verenigde Staten noteren, worden ter uitvoering doorgegeven aan Vision Financial Markets (Vision). Als broker-dealer is Vision, evenals elke derde partij waarop Vision beslist een beroep te doen, gebonden aan het Amerikaanse equivalent van MiFID, namelijk de Regulation National Market System (Reg NMS). De Reg NMS is een financieel reglement dat wordt uitgevaardigd en beschreven door de Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC).

Het Reg NMS van de SEC vereist dat brokers handelen tegen de best beschikbare bied- en laatkoers bij het verkopen en kopen van effecten voor klanten en dat zij de National Best Bid and Offer (NBBO) genoteerde prijs garanderen aan hun klanten op het moment van de uitvoering van een order.

De NBBO is een "quote feed" die de hoogste biedprijs en de laagste laatprijs van een effect weergeeft, afkomstig van alle beschikbare beurzen en handelsplaatsen. De geconsolideerde NBBO vertegenwoordigt derhalve de kleinste, samengestelde bid-ask spread in een effect.

De dienst zoekt naar de beste prijs, ongeacht of die prijs wordt weergegeven op de Nasdaq, de NYSE of een andere handelsplaats. Orders die intern worden uitgevoerd, worden uitgevoerd tegen een prijs die gelijk is aan of beter is dan de geconsolideerde NBBO. Deze orders worden aan de markt meegedeeld via een door de NYSE of Nasdaq gesponsorde "tape reporting facility" (TRF).

De SEC erkent dat het verkrijgen van de beste biedprijs of de beste laatprijs mogelijk niet volledig voldoet aan de verplichting van een broker tot optimale uitvoering. Broker-dealers kunnen andere factoren in aanmerking nemen, zoals (1) de omvang en het type van de order; (2) de handelskenmerken van het betrokken effect; (3) de beschikbaarheid van accurate informatie die van invloed is op de keuze van de gunstigste handelsplaats voor de uitvoering en de beschikbaarheid van technologische hulpmiddelen om dergelijke informatie te verwerken; en (4) de kosten en moeilijkheden die verbonden zijn aan de uitvoering van een order op een bepaalde handelsplaats. In wezen komt het erop neer dat orders worden gestuurd naar de plaats van uitvoering die de beste combinatie biedt van prijs, snelheid, uitvoeringssnelheid, enz. voor de gegeven order parameters (ordertype en -omvang). Bij deze aanpak, die "smart order routing" wordt genoemd, blijft de NBBO de belangrijkste, maar niet de enige, focus.

De Freestoxx dienst biedt klanten ook de mogelijkheid om specifieke instructies te geven over de uitvoering van orders. Klanten kunnen de instructie geven om een order in zijn geheel en prioritair naar de New York Stock Exchange (NYSE) familie van uitvoeringsplaatsen of het National Association of Securities Dealers Automated Quotations systeem (Nasdaq) te sturen. Deze orders zullen worden uitgevoerd met de snelheid en tegen de beste bied- en laatkoersen die specifiek op deze markten beschikbaar zijn. Indien optimale orderuitvoering niet mogelijk is, worden orders daarna naar andere genoteerde beurzen gestuurd. Indien de beste voorwaarden, prijs en liquiditeit, enkel buiten de beurs routes gevonden kan worden, dan worden orders daarna naar brokers of alternatieve trading systemen (ATS) gestuurd.

Specifieke orderinstructies door de klant gegeven

Indien u specifieke instructies geeft m.b.t. de uitvoering van een order, dan zal het order doorgegeven worden volgens deze specifieke instructies. Indien uw instructies enkel betrekking hebben op een deel van een order, dan zullen we onze politiek van optimale orderuitvoering toepassen op het deel van het order dat niet onderworpen is aan uw specifieke instructies.

Toezicht en beoordeling

Op regelmatige basis –minstens éénmaal per jaar– zal WHS de efficientie en kwaliteit van de politiek m.b.t. optimale orderuitvoering beoordelen. Indien meldenswaardige veranderingen in de organisatie van de orderuitvoering optreden, dan zal deze tekst aangepast worden.

Akkoord van de klant

Vooraleer u gebruik kunt maken van onze financiële diensten, dient u ons uw akkoord te geven. Dit akkoord wordt gegeven door het ondertekenen van de algemene voorwaarden waarin gerefereerd wordt naar de beste orderuitvoering en door het verstrekken aan ons van een instructie om een order aan te nemen en door te geven ter uitvoering ten uwen gunste.


Het aandeel Tesla.

TESLA (Nasdaq) is een prominente contructeur van electrische voertuigen. Koers, nieuws, verwachting... alles wat je moet weten.

Geselecteerde aandelen.

Gratis e-book. Ontdek meer dan 20 aandelen geselecteerd op basis van criteria zoals hun momentum en dividenden. Lees dit gratis rapport.

Aandelen kopen op andere beurzen.

Vermijd de fout die veel beleggers maken én verhoog je rendement maar niet je risico. Meer aandelen om uit te kiezen.