Broker met goed privacybeleid.

Privacybeleid

WH SelfInvest heeft aandacht voor het recht op bescherming van de persoonsgegevens van ieder individu. Door de uitwerking van dit privacybeleid benadrukken we de grote waarde, die we hechten aan onze banden met prospecten en klanten. De toepassingen van onze privacybeleid, dat we hier toelichten zijn van toepassing op onze huidige en toekomstige klanten en prospecten. Dit privacy beleid implementeert de verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, informatie en transparantie opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AGV definieert de persoonsgegevens als "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon."

Persoonsgegevens

We verzoeken om een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens over u in de volgende gevallen:

- Bij de aanvraag van een real-time demo rekening van WH SelfInvest,

- Bij de aanvraag van een gratis e-book uit de WH SelfInvest trading bibliotheek, of

- Bij registreren voor een evenement (webinar of seminar) georganiseerd of gesponsord door WH SelfInvest: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode en land.

- Bij de inschrijving op de gratis nieuwsbrief: uw naam, voornaam, e-mailadres en land.

- Bij de inschrijving op de gratis BörsenNewsletter nieuwsbrief of de UniversBourse nieuwsbrief of forum: e-mailadres.

- Bij de aanvraag van een boek: uw naam, voornaam, adres, postcode, land, e-mailadres en telefoonnummer.

- Bij een contactaanvraag: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en land.

We verzoeken om een uitgebreider aantal persoonsgegevens over u in het volgende geval:

- Bij het aangaan van een contractuele relatie met WH SelfInvest: de persoonsgegevens en ondersteunende documentatie zoals gevraagd in de rekening-opening formulieren.

Daarnaast worden de volgende gegevens elektronisch verzameld: cookies en een IP-adres.

Een IP-adres identificeert een pc. Cookies zijn kleine informatiebestanden, die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van een computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de websitebeheerder en zorgt voor een eenvoudigere, snellere en efficiëntere toegang tot websites en diensten. WH SelfInvest installeert cookies om na te gaan welke advertenties en promoties bezoekers naar onze website hebben gebracht.

Wanneer u bijvoorbeeld een e-book aanvraagt of zich registreert voor een evenement, worden het IP-adres en sommige cookies onderdeel van de dataset persoonsgegevens.

In de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies weigeren vooraleer ze worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies van uw internetbrowser voor meer informatie hierover.

Cookie policy

Welke cookies gebruiken we?

- Sessie cookies: de WH SelfInvest-websites maken gebruik van een intern contentbeheersysteem. Met dergelijke cookies kunnen we zien welke delen van de website tijdens een bezoek zijn bekeken. Met een sessiecookie kan het systeem een taalkeuze onthouden tijdens het browsen.

Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit.

- Performance cookies: Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website, zoals de herkomst van de bezoekers en het aantal bezoekers. WH SelfInvest gebruikt hiervoor eigen cookies en Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies, die op uw computer zijn geplaatst, om websites te helpen bij het analyseren hoe gebruikers op de website navigeren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

De instellingen van Google Analytics op de websites van WH SelfInvest zijn zodanig opgezet dat uw IP-adres onherkenbaar wordt gemaakt.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, om voor ons rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De Google Analytics-instellingen voor de WH SelfInvest-websites zijn zo opgezet dat Google deze anonieme informatie niet mag delen met derden. Google kan deze informatie echter aan derden verstrekken als dit wettelijk verplicht is. In het kader van de EU GDPR/AVG kunt u op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/#application lezen dat Google voldoet aan het EU-VS Privacy Shield-principe, dat de bescherming van persoonsgegevens garandeert.

Performance cookies worden automatisch verwijderd na 12 maanden.

- Tracking cookies: tracking cookies en gerelateerde technologieën worden gebruikt om informatie te onthouden, ingevuld op verschillende elektronische formulieren op webpagina's (bijvoorbeeld evenementenregistratie) of bij aankopen in de online winkel.

Tracking-cookies worden automatisch verwijderd na 12 maanden.

Google remarketing

De remarketing functie van Google is geactiveerd. Deze functie stelt de dienst in staat u gepersonaliseerde reclame aan te bieden op geschikte advertentieruimten op andere websites op basis van de interesses die u op onze website heeft getoond. In het privacybeleid van Google vindt u meer informatie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl De remarketingfunctie is beperkt tot 18 maanden.

Het voorkomen van gepersonaliseerde reclame is mogelijk door een gratis browser plugin te installeren.

Het doeleinde en de gerechtvaardigde grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens stellen ons in staat om uw aanvragen en inschrijvingen te verwerken. Als commercieel bedrijf, dat wil bloeien in een uiterst competitieve omgeving, willen we begrijpen welke advertenties uw aandacht trekken en we willen u informeren over onze diensten, producten en evenementen met betrekking tot traden en actief beleggen die u kunnen interesseren.

De persoonsgegevens stellen ons in staat om na te gaan of u de gevraagde informatie inderdaad tijdig heeft ontvangen. Het biedt ook de mogelijkheid om een kwaliteit van de diensten, die u heeft aangevraagd, te controleren om u aldus de best mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden.

De persoonsgegevens stellen ons in staat om onze plichten uit te voeren in het kader van de wettelijke verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, anti-witwasreglementen en reglementen ter verificatie van de productgeschiktheid en passendheid voor de consument.

De relevante persoonsgegevens stellen ons in staat om, indien van toepassing, de overeenkomst uit te voeren, waarbij u betrokken partij bent. De uitvoering van de overeenkomst kan aanleiding geven tot uitvoering van taken van algemeen belang, inclusief maar niet beperkt tot marktstabiliteit en transparantieverplichtingen.

De gerechtvaardigde grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn daarom de volgende:

- Toestemming van de betrokkene om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden op te slaan en te verwerken.

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is.

- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

- Gerechtvaardigd belang van ons bedrijf.

- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Bij het opstellen van dit privacybeleid hebben we nagegaan of de verwerking noodzakelijk is voor het specifieke doeleinde en zijn we overtuigd, dat er geen andere redelijke manier is om dit doeleinde te bereiken. We hebben ook nagegaan of de gevraagde gegevens niet geschikt zijn voor data-minimalisatie.

Het beheer van persoonsgegevens

Het is voor ons een prioriteit om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, ongeacht of u contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, internet of op niet-elektronische wijze. WH SelfInvest levert voortdurend grote inspanningen conform de sectornormen om uw gegevens op te slaan in een veilige IT-omgeving, in papieren bestanden en in andere opslagmedia. Veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om ongeoorloofde toegang en gebruik, bewerking, verspreiding of vernietiging te voorkomen. We maken gebruik van firewalls, authenticatiesystemen en verschillende controlemechanismen met betrekking tot toegangsbeveiliging van onze systemen en gegevens.

De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn ervaren en zijn zich bewust van het belang van de vertrouwelijkheid van de klantgegevens en het respect voor de privacy van het individu.

Tekortkomingen of schendingen van deze vereisten kunnen betekenen dat deze personen sancties kunnen oplopen tot zelfs beëindiging van het dienstverband. Een afdelingshoofd zorgt voor de juiste toepassing van de wetgeving om persoonsgegevens te beschermen.

De bewaartermijnen voor de opslag en, indien van toepassing, de verwerking van persoonsgegevens

In het geval van persoonsgegevens verstrekt door prospects, stoppen we de communicatie na 48 maanden tenzij de prospect zich eerder afmeldt. Deze regel is niet van toepassing op abonnees van een nieuwsbrief. Nieuwsbrief abonnees blijven de nieuwsbrief ontvangen tot ze zich zelf afmelden d.m.v. de afmeldlink in de nieuwsbrief. De bewaartermijnen voor persoonsgegevens wordt voornamelijk bepaald door wettelijke verplichtingen. In het geval van persoonsgegevens verstrekt door prospects worden de gegevens 10 jaar bewaard. Na verloop van deze tijd kunnen persoonsgegevens op aanvraag gewist worden. In het geval van persoonsgegevens verstrekt door klanten verminderen we na beëindiging van de overeenkomst de commerciële communicatie tot het absolute minimum of stoppen we de communicatie volledig. De bewaartermijn voor de persoonsgegevens verstrekt door klanten is in principe 30 jaar.

Weigering om akkoord te gaan met het privacybeleid

U bent op geen enkele manier verplicht om de gegevens te verstrekken, die we verzoeken. U heeft de mogelijkheid om het verstrekken van persoonsgegevens te weigeren. In dit geval is het niet uitgesloten dat bepaalde specifieke diensten niet kunnen worden geleverd.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Uw rechten, zoals uiteengezet in de AVG, met betrekking tot de persoonsgegevens die aan WH SelfInvest worden verstrekt, worden hieronder in detail beschreven.

Als u bovendien van mening bent dat er sprake is van een inbreuk op ons privacybeleid of dat wij op enigerlei wijze uw privacy hebben geschonden, kan u steeds bij ons een klacht indienen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via compliance@whselfinvest.com.

Om een recht uit te oefenen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen of e-mailen naar compliance@whselfinvest.com. Indien u ons via e-mail wenst te contacteren, verzoeken we u het e-mailadres gebruiken, dat we in onze bestanden hebben. Alleen verzoeken, ondertekend in persoonlijke naam, kunnen worden aanvaard. We zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren. Een aanvraag moet het onderstaande formaat volgen en moet vergezeld zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vermeld in uw bericht:

- welk recht u wenst uit te oefenen.

- een gedetailleerde beschrijving waarom u dit recht wenst uit te oefenen.

- uw argumenten voor de uitoefening van het recht.

- een beschrijving van het gewenste resultaat.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking door WH Selfinvest van uw persoonsgegevens, indien WH SelfInvest dit doet buiten de gerechtvaardige grondslagen die worden genoemd in de sectie " Het doeleinde en de gerechtvaardigde grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens" of als, volgens u, deze gerechtvaardigde grondslagen niet van toepassing zijn:

- Toestemming van de betrokkene om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden op te slaan en te verwerken.

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is.

- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

- Gerechtvaardigd belang van ons bedrijf.

- De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Recht om toestemming in te trekken

Indien WH SelfInvest uw toestemming kreeg om uw persoonsgegevens voor commerciële communicatie te verwerken, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door gebruik te maken van de afmeldfunctie die is opgenomen in elke commerciële communicatie, evenals in de nieuwsbrief.

Klanten kunnen zich uitschrijven voor commerciële communicatie, maar om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, kunnen klanten zich niet afmelden voor berichten die wij belangrijk achten.

Recht van inzage in uw persoonsgegevens

U kunt WH SelfInvest verzoeken om u te informeren over de persoonsgegevens die we over u in ons bestand hebben. Wij zullen u kosteloos van deze informatie voorzien, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is. De informatie zal worden verstrekt in een vorm en lay-out dat door ons als praktisch en geschikt wordt beschouwd.

Als u bijkomende exemplaren van deze informatie aanvraagt, kunnen wij een redelijke administratieve vergoeding in rekening brengen. WH SelfInvest kan uw aanvraag weigeren. In dat geval zullen we u informeren over de juridische reden waarom aan het verzoek niet kan worden voldaan.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om WH Selfinvest te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Normaal gesproken moet dergelijk verzoek aan een van de volgende criteria voldoen:

- u bent van mening dat de persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor het doeleinde waarvoor zij initieel werden gevraagd.

-  u heeft uw toestemming ingetrokken en er zijn geen andere geldige redenen waarom WH Selfinvest uw persoonsgegevens nog moet bewaren.

- de persoonsgegevens warden op onrechtmatige wijze verkregen.

We hebben het recht of de verplichting om niet in te gaan op uw verzoek voor één van de volgende redenen:

- het recht op vrijheid van meningsuiting.

- de noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

- de noodzaak om een taak van algemeen belang uit te voeren.

- in het kader van juridische procedures.

Als uw verzoek geldig is, zullen we alle redelijke stappen nemen om de relevante persoonsgegevens te wissen en om u te informeren wanneer dit is geschiedd.

Recht op de beperking van verwerking

U hebt het recht WH SelfInvest te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we uw gegevens alleen kunnen opslaan en geen verdere verwerking kunnen uitvoeren tenzij:

- U geeft uw toestemming opnieuw, hetzij rechtstreeks, hetzij door het aanvragen van één van de diensten zoals beschreven in de sectie "Persoonsgegevens".

- verdere verwerking is noodzakelijk om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te voeren of te verdedigen.

- om de rechten van een andere persoon te beschermen of om redenen van algemeen belang.

Geldige redenen waarom u WH SelfInvest kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zijn:

- u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, die WH SelfInvest in haar bestanden heeft.

- u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de door ons ingeroepen gerechtvaardigde belangen. U kunt verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt zolang wij de gerechtvaardige grondslag of onze gerechtvaardige belangen voor de verwerking van de persoonsgegevens verifiëren.

- WH SelfInvest heeft niet langer uw persoonsgegevens nodig, maar u heeft de persoonsgegevens wel nodig in het kader van een juridische procedure.

Als de verwerking door derden wordt uitgevoerd, informeert WH SelfInvest hen over de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige inspanningen vereist.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om WH SelfInvest te verzoeken om eventuele onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij in ons bestand hebben te rectifiëren. Als WH SelfInvest van mening is dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen we onze redenen voor deze beslissing toelichten.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Mogelijk wilt u uw persoonsgegevens overdragen naar een andere gegevensbeheerder. Dit recht op overdraagbaarheid van gegevens is van toepassing op:

- persoonsgegevens die WH SelfInvest automatisch verwerkt, dat wil zeggen zonder enige vorm van menselijke tussenkomst.

- persoonsgegevens die door u zijn verstrekt.

De over te dragen gegevens worden aangeleverd in een vorm, zoals door ons verwerkt en in een vorm en lay-out dat door ons als praktisch, geschikt en correct wordt beschouwd.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de relevante AVG toezichthoudende autoriteit.


Het aandeel Nvidia.

NVIDIA (Nasdaq) ontwerpt microchips en is de wereldleider in AI en fast computing. Koers, nieuws, verwachting... alles wat je moet weten.

Geselecteerde aandelen.

Gratis e-book. Ontdek meer dan 20 aandelen geselecteerd op basis van criteria zoals hun momentum en dividenden. Lees dit gratis rapport.

Aandelen kopen op andere beurzen.

Vermijd de fout die veel beleggers maken én verhoog je rendement maar niet je risico. Meer aandelen om uit te kiezen.