Wat is de Dow theorie of Dow theory in trading.

Day trading en day traden

Een artikel met mooie illustraties. De verschillende day trading mogelijkheden worden besproken en vergeleken.

Via FREESTOXX kun je aandelen op de beurs kopen zonder commissie te betalen.

In dit artikel
Wat is day trading?
Intraday position trader
1x per dag traden
Met de trend
Tegen de trend
Rekening openen

Wat is day trading?

Day trading day traden betekent handelen binnen één dag. Men spreekt ook van intraday posities. Dit betekent dat posities op dezelfde dag worden geopend en gesloten. Het hele proces wordt meerdere keren per dag herhaald. Hoeveel keer hangt af van de trading strategie.

Day traders openen zowel long posities (kopen) als short posities (short selling) d.w.z. op stijgende en op dalende prijzen. In het geval van short sell posities verkoopt de trader eerst short om de positie later terug te kopen tegen een lagere prijs om de positie te sluiten. Voor traders zijn shortposities niets anders dan omgekeerde long posities. Bij day trading moet je ook aan short selling doen, anders laat je de helft van de kansen liggen.

De variëteit aan day trading strategies is groot. Verder in dit artikel bespreken we de belangrijkste.

"Day traders zoeken naar korte termijn kansen en kleinere prijsschommelingen op uur- of minuutgrafieken. De risico's liggen in het verkeerd inschatten van de markten of het verkeerd interpreteren van de grafieken. Daarom is risicobeheer belangrijk." – Klaus Beck, Directeur Trading bij Consorsbank

Test ZERO COMMISSIE broker FREESTOXX

Test 7 dagen vrijblijvend deze demo.

  Fantastisch platform en app

  Trade risicovrij met virtueel geld

  Real-time koersen in de demo

Beginners kunnen hun day trading testen met deze demo rekening.

Day trading strategies testen op deze gratis demo.

Day trading mogelijkheden

Day trading is een vlag die vele ladingen dekt. Beleggers die willen day traden kunnen dit op veel verschillende manieren doen. Ook de variëteit aan day trading strategies is groot. In dit artikel tonen we de belangrijkste mogelijkheden.

Wat is day trading en hoe kan ik day traden?

Intraday position trader

De intraday position trader of intraday positie trader neemt posities in die de grotere bewegingen van de dag vastleggen. Deze traders kijken vooral naar aandelen die zich in een trend - stijgend of dalend - bevinden. Verder moeten er duidelijk indicatoren zijn die aangeven dat de trend zich vandaag verderzet. De posities blijven een groot deel van de dag open. Daarom is de gemiddelde handelsfrequentie slechts één tot vijf trades per dag.

Een goede intraday positie trader moet 's ochtends een mening hebben over waar de markt naartoe zou kunnen gaan. Op basis van deze mening moeten posities opgebouwd en vastgehouden worden tot het einde van de dag. Je kunt verder in dit artikel meer lezen over de intraday position trader.

1x per dag traden

Deze day trading strategie is gebaseerd op slechts één keer per dag handelen. Het is ook niet noodzakelijk elke dag in de markt stappen. Deze traders baseren zich op grafieken in hogere tijdseenheden. Vooral dag- en uurgrafieken dienen als basis voor beslissingen. De signalen die deze grafieken geven, worden geoptimaliseerd door een focus op korte termijn en intraday aspecten van indicatoren, nieuws en verse economische cijfers.

Bij deze vorm van day trading worden de posities soms pas de volgende dag gesloten. In dit geval zijn het dus geen zuivere intradayposities.

Openingsstrategieën

Openingsstrategieën zijn day trading strategies waarbij traders posities innemen op basis van de openingskoersen en/of de de koersen in het eerste openingsuur van de beurs.

Varianten van openingsstrategieën zijn onder andere openingspullbacks (koersomkeringen) en price gaps (grote verschillen tussen de openingskoers en de laatste koers van de vorige dag). Sommige traders hechten een grote waarde aan de openingskoers. De openingskoers is gebaseerd is op een hoge informatiedichtheid. Een groot deel van het besluitvormingsproces van beleggers vindt immers plaats tussen het sluiten van de beurs en de opening van de beurs morgen. In deze periode raadplegen en verwerken veel beleggers informatie waarvoor ze overdag geen tijd hebben. Voor de opening de volgende dag, plaatsen ze hun orders. De openingskoers is een evenwichtsprijs van al deze orders die op dat moment al gebaseerd zijn op informatie van gisteren.

Vanuit deze evenwichtsprijs bij de opening, kunnen opvallende koersbewegingen beginnen. Bij day trading wordt o.a. uitgekeken naar momenten wanneer de koers, bijvoorbeeld, onder de openingskoers daalt of elke keer weer opveert als de openingskoers geraakt wordt.

Lees ook: Day traden met aandelen na een gap

Day trading met FREESTOXX

  "Jullie support is echt geweldig." – Sebastiaan

Koersomkeringen

Figuur 1 toont de drie day trading strategieën voor openingspullbacks (koersomkeringen).

Koersomkeringen in day trading.

Dit zijn drie day trading concepten gebaseerd op het concept van een pullback. Bij een pullback evolueert de marktprijs enige tijd van de openingskoers weg, maar test daarna de openingskoers (het startpunt) opnieuw, voordat de trend verdergezet wordt. De pullback (koersterugval) naar dit punt wordt gebruikt als instap in een positie. Als de koers de test iets verlengt voordat ze teruggaat in de oorspronkelijke richting, wordt dit een valse uitbraak van de openingskoers genoemd (middelste grafiek). In dit geval wordt er pas weer een positie ingenomen als er een uitbraak uit de vorige range plaatsvindt. Als de eerste test volledig mislukt omdat de koers door het niveau van de openingskoers breekt (ook wel rebreak genoemd; zie onderste grafiek), wacht de trader met het openen van de positie totdat de koers een nieuwe test van het openingsniveau start.

"Aandelen en aandelenindexen zijn bijzonder geschikt voor daytrading, omdat hun korte termijn trends verhandelbare signalen geven." – Jürgen Wunner, analist

Price gaps

De gap opening strategie is een day trading strategie die ervan uitgaat dat een gap zich gaat sluiten. Als een gap sluit, kan dit vaak snel gaan. Na een gap opening stappen traders in een positie in de richting van de gap. Ze doen dit niet onmiddellijk maar pas wanneer de eerste tekenen verschijnen dat een terugkeer naar de sluitingskoers van gisteren begonnen is.

In het geval dat de gap zich sluit en de beurskoers terug in de dagelijkse range (trading range) van gisteren zit, kun je verder day traden door een trendvolgende positie te openen in het geval van een hernieuwde beweging in de richting van de gap. Het idee hierachter is dat het vacuum van de gap verdwenen is. De koers kan een trend beginnen in de richting die al is aangegeven door de gap. Er zijn immers vaak goede redenen waarom de koers aanzienlijk hoger of lager opende. Deze redenen zouden zich nu weer kunnen manifesteren in de beurskoers naarmate de dag vordert.

Gaps kunnen echter ook een vals spoor zijn. Dit is het geval wanneer ze tegen de richting van de hoofdtrend in gaan.

Figuur 2 toont als voorbeeld de reversal trade van de openingsgap, die bekend werd door de bekende Amerikaanse handelaar Larry Williams onder de naam "Oops formation".

Gap trading in day trading.

De "Oops formation" bestaat in een long variant en een short sell variant. Boven zie je de short sell variant, waarbij een gap naar boven ontstaat en de koers in de loop van de dag terugvat tot onder de top van de vorige dag. Day trading kan wanneer de koers onder de top van de vorige dag zakt. Traders openen dan een short sell positie. Het stop loss order wordt geplaatst boven de top van de dag. Het koersdoel order kan geplaatst worden na de eerste profitabele opening. Het is ook mogelijk geen koersdoel order te plaatsen en de winst te laten lopen. In dat geval moet het stop order relatief snel naar het instapniveau verschoven worden, en later in de winstzone om een deel van de winst veilig te stellen. De long (kopen) variant werkt omgekeerd.

Day trading met technische analyse en grafieken

Koerspatronen bieden trading strategieën voor day traders. De meeste patronen komen voort uit de klassieke analyse van grafieken. Het spectrum van koerspatronen gaat van eenvoudige prijsvergelijkingen, over conventionele koerspatronen in grafieken tot meer complexe combinaties van indicator- en koerspatronen.

Omdat koerspatronen de trader voorzien van een duidelijke set regels, helpen ze de trader te bevrijden van fouten door subjectieve interpretatie en maken ze de trader onafhankelijker van zijn eigen, subjectieve gedrag. Dit leidt tot beter day trading en betere resultaten.

Het volgende gaat specifiek over de strategieën van intraday positiehandelaren, die vaak meerdere keren per dag handelen. De tijdshorizon kan hier variëren van enkele minuten tot enkele uren. In uitzonderlijke gevallen worden posities 's nachts aangehouden als ze ver in de plus staan en de huidige situatie ervoor spreekt.

Trendvolgend day trading

Deze vorm van day traden is vooral geschikt voor beginners, omdat het risico aanzienlijk lager is dan bij de andere varianten. Trendvolgers handelen altijd alleen in de richting van een trend. Dit betekent dat een positie snel in de winstzone kan komen als de trend aanhoudt. Het potentieel verlies is ook een lager dan bij tegen-trend posities. In het ideale geval belegt de trendvolger relatief vroeg in een trend en kan hij de winst in de loop van de beweging beetje bij beetje veiligstellen met behulp van trailing stops (of andere types stop orders).

De belangrijkste instrumenten van trendvolgers zijn voortschrijdende gemiddelden en break-outs. Met de eerste wordt bijvoorbeeld een koopsignaal gegenereerd door twee verschillende gemiddelde lijnen te kruisen zodra een korte termijn gemiddelde en een lange termijn gemiddelde van onder naar boven kruist. Op dezelfde manier levert een kruising van boven naar beneden van het korte gemiddelde door het lange gemiddelde een short signaal op.

Sommige traders gebruiken ook stop-and-reverse methodes (SAR). Hierbij wordt een positie gesloten zodra de kruising van de indicatoren een signaal genereert tegen de vorige trendrichting in, en tegelijkertijd wordt een positie ingenomen in de richting van het nieuwe signaal. Met andere woorden, de positie wordt omgekeerd, waarbij het instapsignaal van de indicator ook het uitstapsignaal van de vorige positie is. Deze traders hebben dus altijd een positie. Een bekende indicator in deze context is de Parabolic SAR.

Trendvolgende strategieën zijn moeilijk in markten/aandelen die zich zijwaartse bewegen m.a.w. die geen uitgesproken trend hebben. Het risico bestaat dat de trendvolger eindeloos in verliezende posities terechtkomt in een volatiele zijwaartse fase. Day trading in aandelen die zijwaarts bewegen is dus te vermijden.

Een andere variant van trendvolgend day trading is de breakout trade, plaatst de trader een kooporder voor een long trade boven de high van de kaars die de breakout initieerde. Als er nieuwe highs worden bereikt en het order wordt uitgevoerd, plaatst hij een stop-loss onder de low van de breakout beweging. De short selling variant werkt analoog.

Day trading tegen de trend

Countertrend traders zijn day traders die posities proberen op te bouwen bij bepaalde prijsextremen om mogelijke omslagpunten vroegtijdig te kunnen traden. In het beste geval slaagt een contra-trend trader erin om te verkopen of short te gaan in de buurt van de highs en zijn short positie te sluiten in de buurt van de lows of long te gaan op dit punt. Deze aanpak werkt vooral goed in zijwaartse markten waar prijzen regelmatig draaien. Sommige countertrend traders gebruiken ook indicatoren zoals de Relative Strength Index of Bollinger Bands om geschikte prijsniveaus te vinden om in te stappen. Problematisch en mogelijk verliesgevend bij deze handelstechniek is het punt waarop prijzen een zijwaartse fase verlaten en een aanhoudende sterke trendfase ingaan. Hoe groot de aantrekkingskracht van contra-trend trading ook is voor veel day traders, het kan gevaarlijk.

Wat zijn support en weerstand?

Twee belangrijke day trading concepten zijn weerstand en support. Als de beurskoers meerdere keren terugvalt naar (bijna) hetzelfde niveau en de koers op dit punt herhaaldelijk terugbotst, is dit volgens technische analyse een support of steun. Op deze punten ontstaat een voldoende hoge koopinteresse om de koersdaling te stoppen en de richting van de beweging (tijdelijk) om te keren. Weerstand ontstaat wanneer de koers een paar keer op een hoog niveau botst, maar niet kan doorbreken. Als een steun of een weerstand met succes wordt doorbroken, wordt dit meestal gevolgd door een grotere prijsbeweging in de trendrichting.

Over FREESTOXX

  "Ik wil graag wijzen op de uitstekende kwaliteit van uw platform." – Anne-Sophie

Day trading conclusie

Even belangrijk als de strategie is het risicobeheer van een open positie. Bij twijfel riskeren professionele traders eerder minder dan te veel. Als je begint met day traden begin je beter met strategieën in een uurgrafiek of een daggrafiek. De verschillende varianten worden in dit artikel alleen in algemene termen beschreven. Ervaren day traders kunnen werken in kleinere tijdseenheden. Ze perfectioneren hun strategieën tot op het punt van intuïtie, die hen onbewust vertelt wat het meest waarschijnlijke scenario is in welke situatie. Wij danken Traders Magazine voor de medewerking.

Bij FREESTOXX betaal je zero ordercommissie. Dit is optimaal voor day traders die veel orders uitvoeren.

De weg naar efficiënt day traden in kleine tijdseenheden is lang. Er zijn geen binnenwegen. Maar de weg is heel leerrijk en aangenaam.

Waarom kan FREESTOXX de beste prijs garanderen bij het kopen van aandelen?

 

Elk order wordt uitgevoerd aan de beste prijs die beschikbaar is op meerdere beurzen.

FREESTOXX voert orders uit zoals voorgeschreven door de NBBO-regel van de SEC:

De National Best Bid and Offer (NBBO) is een voorschrift van de Securities Exchange Commission (SEC) dat brokers verplicht te handelen tegen de best beschikbare (laagste) vraagprijs en de best beschikbare (hoogste) biedprijs bij het kopen en verkopen van effecten voor klanten. De nationale beste bied- en laatkoers is de bied- of laatkoers die de gemiddelde klant te zien krijgt. De Securities and Exchange Commission's Regulation NMS vereist dat brokers hun klanten deze prijs garanderen.

Hoe beginnen met day trading?

Als je een gratis FREESTOXX rekening opent, kun je ook een demo rekening hebben. Op deze demo rekening kun je day traden zonder je kapitaal te riskeren. Deze demo rekening heeft real-time koersen. Eens je voldoende geoefend hebt, kun je traden op je echte rekening. Bij FREESTOXX betaal je geen ordercommissies bij day trading. Je bespaart dus veel geld.


Open je rekening

GRATIS, EENVOUDIG, SNEL

  Bespaar veel geld

  GEEN commissies, GEEN inactiviteitskost

  GRATIS real-time koersen na 1 order

Momentum trading op aandelen is mogelijk op deze rekening.

Momentum trading met aandelen op NYSE en Nasdaq aandelen kan bij Freestoxx aan zero commissie.

De volgende stappen

Na het openen van de rekening kun je meteen inloggen. Real-time beurskoersen zijn beschikbaar. Je kunt al orders plaatsen op je demo rekening. Onmiddellijk ontvang je een e-mail met informatie over hoe je geld overmaakt naar je nieuwe rekening.

Freestoxx is een dienst en merk van WH SelfInvest. WH SelfInvest N.V., opgericht in 1998, heeft een broker vergunning (nr. 42798), een commissionaire vergunning (nr. 36399) en een vermogensbeheer vergunning (nr. 1806) uitgereikt door het Luxemburgse Ministerie van Financiën. Het bedrijf staat onder toezicht van de “Commission de Surveillance du Secteur Financier". Gebaseerd op een Europees paspoort heeft het bedrijf: een bijkantoor in Frankrijk (Nr. 18943 acpr) dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" (ACPR) en de "Banque de France" en een bijkantoor in Duitsland (nr. 122635) dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" (BAFIN). Verder heeft WH SelfInvest een representatiekantoor in Zwitserland dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Swiss Financial Market Supervisory Authority" (FINMA), en representatiekantoren, op basis van het Europees paspoort, in België en Nederland die aangemeld zijn bij de bevoegde autoriteiten.


Het aandeel Shell.

SHELL (NYSE) is wereldwijd actief in aardolie en aardgas. Koers, nieuws, verwachting... alles wat je moet weten.

Geselecteerde aandelen.

Gratis e-book. Ontdek meer dan 20 aandelen geselecteerd op basis van criteria zoals hun momentum en dividenden. Lees dit gratis rapport.

Aandelen kopen op andere beurzen.

Vermijd de fout die veel beleggers maken én verhoog je rendement maar niet je risico. Meer aandelen om uit te kiezen.