De fundamentele analyse van aandelen

De fundamentele analyse van aandelen

Fundamentele analyse gebruikt openbaar beschikbare informatie om de intrinsieke waarde van een aandeel te beoordelen. Indien juist uitgevoerd, geeft fundamentele analyse ook een goed inzicht geven in de sterke en zwakke punten van een aandeel.

Voordelen en nadelen van fundamentele analyse

Lange termijn trends kunnen relatief goed bepaald worden.

Geeft aan of een aandeel over- of ondergewaardeerd is.

Geeft het groeipotentieel aan van een aandeel.

Zet vooroordelen en emotie grotendeels buitenspel.

Analisten interpreteren cijfers op verschillende wijze.

Beperkte waarde om de koers op korte termijn te bepalen.

Vereist kennis, opvolging en is tijdrovend.

Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele analyse is een methode om aandelen te beoordelen op hun intrinsieke waarde. Het houdt rekening met de financiële situatie van een bedrijf, de sector in dewelke het bedrijf actief is en de situatie van de markt waarin het aandeel verhandeld wordt. Buiten bedrijfsgegevens worden belangrijke economische gegevens geraadpleegd.

In tegenstelling tot technische analyse houdt fundamentele analyse geen rekening met het sentiment van beleggers, traders en andere marktdeelnemers. Fundamentele analyse houdt ook geen rekening met hoe de koersgrafiek evolueert en de toename of afname van het verhandelde volume.

Hoe fundamentele analyse werkt

Fundamentele analyse werkt door het berekenen van de intrinsieke waarde van een aandeel. Het doel van fundamentele analyse is te bepalen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is en of er een prijscorrectie zou kunnen plaatsvinden.

De waarde van een aandeel zoals bepaald door fundamentele analyse is voor de analist de reële waarde. Of de huidige marktwaarde onder of boven deze reële waarde ligt, heeft invloed op de beslissing van de belegger.

Een andere mogelijkheid is dat uit uw fundamentele analyse blijkt waarom een aandeel onder zijn reële waarde wordt verhandeld - zoals slechte marktomstandigheden. Het aandeel, dat fundamenteel goed is, lijdt dus onder de situatie in zijn sector. Je zou daarom kunnen besluiten om de aandelen short te verkopen als de marktomstandigheden geen teken van verbetering tonen.

De gegevens die gebruikt worden om de reële waarde van een aandeel te bepalen variëren sterk van instrument tot instrument. Beslissingen van de bedrijfsleiding kunnen de waarde van een aandeel beïnvloeden, terwijl obligaties en valuta's worden beïnvloed door veranderende rentetarieven en de handelsbalans van een land. De gegevens die bij fundamentele analyse worden gebruikt, kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: kwantitatieve en kwalitatieve. Weten hoe economische gegevens moeten worden geclassificeerd is een belangrijke stap bij het uitvoeren van fundamentele analyse.

Koop je aandelen met FREESTOXX

  GEEN commissies

  GEEN maandelijks minimum

  Demo met real-time koersen


Test je fundamentele kennis met deze gratis demo voor aandelen.

Pas je fundamentele analyse methode toe en koop aandelen met deze demo met gratis real-time koersen.

Kwantitatieve versus kwalitatieve fundamentele analyse

Kwantitatieve fundamentele analyse

Kwantitatieve gegevens zijn variabelen die kunnen worden gemeten of uitgedrukt in getallen. Zij worden vaak ontleend aan de jaarrekening van een bedrijf en omvatten omzetcijfers, kortlopende schulden, winstmarge enz. Kwantitatieve fundamentele analyse is vooral nuttig bij het vergelijken van de prestaties van verschillende aandelen.

Kwalitatieve fundamentele analyse

Kwalitatieve gegevens omvatten alle andere factoren die niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt. Voorbeelden zijn problemen in de logistieke keten, consumentenvertrouwen en veranderingen in wetgevingen. Deze kwaliteiten zijn moeilijk te kwantificeren, maar kunnen vaak veranderingen in de koers van een aandeel verklaren. Kwalitatieve fundamentele analyse is veel subjectiever, en is dus het meest effectief wanneer ze gelijkmatig over meerdere aandelen wordt vergeleken.

Hoe fundamentele analyse gebruiken

Om te beginnen met fundamentele analyse is het best om vanuit een bottom-up perspectief te werken. Dit betekent dat je eerst de directe invloeden op een aandeel analyseert. Je kijkt dus naar de groeiratio van het bedrijf, voordat je je kijkt naar de sector en uiteindelijk de hele economie.

De eerste taak van de analist is vast te stellen of het bedrijf een sterke basis heeft om verstoringen in haar markt en de economie te doorstaan. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de schuldgraad, de winstmarge, de diversificatie en de bedrijfsstrategie. Alhoewel dat er veel economische theorieën zijn rond de voordelen voor een bedrijf om zich te financieren met schuld, tonen studies aan dat bedrijven met weinig of geen schuld veel langer overleven. Deze bedrijven zijn vaak de ruggegraat van een economie. Er is de laatste 10-20 jaren een tendens door private equity 'beleggers' om bedrijven te overladen met schulden. Ze betalen zichzelf grote dividenden met deze schulden. Zo is hun risico bij aanvang reeds geminimaliseerd. Daarna, zoals de Fransen zeggen, ça passe ou ça casse.

Sommige analisten die op zoek zijn naar aandelen om in te beleggen, werken eerder met een top-down benadering. Door eerst de economie en de sector waartoe het bedrijf behoort te analyseren, weet je welke drempels de bedrijfscijfers moeten halen om succes te boeken. Hierna kunnen ze focaliseren op een beperkt aantal aandelen.

Na je fundamentele analyse kun je de aandelen gratis kopen bij FREESTOXX

"Hartelijk dank voor uw geweldige diensten als broker." – Andre

"Hartelijk dank voor dit super antwoord." – Philippe

De fundamentele analyse van een aandeel

Fundamentele analyse van aandelen omvat het onderzoek van bedrijfsrapporten en parameters zoals omzet, winst, groei en hoe al deze statistieken zich verhouden tot die van de concurrenten. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste gegevens die je moet analyseren bij de fundamentele analyse van een aandeel.

Kwartaalcijfers en jaarverslagen

Alle beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht minstens eenmaal per jaar een jaarverslag te publiceren. De meeste bedrijven publiceren echter elk kwartaal hun bedrijfsresultaten. Winstcijfers kunnen een enorme invloed hebben op de prestaties van de aandelen van een bedrijf, en als genoeg bedrijven negatieve of positieve resultaten rapporteren, kan dat de waarde van belangrijke indexen of de totale aandelenmarkt beïnvloeden. Er zijn verschillende belangrijke elementen in de kwartaalcijfers en jaarverslagen waar je naar moet kijken:

De resultatenrekening

Een van de belangrijkste elementen is de resultatenrekening, ook winst- en verliesrekening genoemd, van het bedrijf. Hier vind je een volledig verslag van de inkomsten, kosten en nettowinst, samen met verschillende berekeningen van de winst van het bedrijf. Deze omvatten winst per aandeel, brutomarge, winsten en verliezen en de rentebetalingen van een onderneming.

De balans

De balans is een ander onderdeel van het jaarverslag dat je moet analyseren. Balansen werken als een momentopname van alles wat een bedrijf op dat moment bezit en verschuldigd is: de activa en de passiva (bestaande uit het eigen vermogen van de aandeelhouders en de schulden).

De cash flow (kasstroom)

De kasstroom is het derde element van het jaarverslag. Hier worden alle mogelijkheden van een bedrijf om geld te genereren om de bedrijfskosten, de schulden en de investeringen te dekken, vermeld. De drie componenten van het kasstroomoverzicht van een onderneming zijn bedrijfsactiviteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

Niet vergeten, een bedrijf gaat failliet om één van drie redenen: gebrek aan cash, gebrek aan cash of gebrek aan cash. Dit gezegde onderstreept het belang van een positieve cash flow. Als de cash flow negatief is wordt het eigen vermogen opgevreten. De enige oplossing is dan het tij keren en winst maken, bestaande aandeelhouders aanspreken voor meer eigen vermogen, of nieuwe aandeelhouders aantrekken voor een kapitaalsverhoging.

Financiële ratio's

Financiële ratio's dienen om de cijfers uit het verslag te analyseren en zo snel en objectief de gezondheid van het bedrijf te meten. Met dezelfde ratio's kunnen aandelen ook gemakkelijk vergeleken worden. Dit zijn de belangrijkste ratio's:

1. De koers-winstverhouding (P/E) vergelijkt de huidige aandelenkoers van een bedrijf met het bedrag dat per aandeel wordt verdiend, en geeft de kost weer van elke euro (of pond, dollar enz.) winst. Eenvoudig gezegd geeft de koers/winstverhouding aan hoeveel beleggers betalen voor de (toekomstige) winst. Hoe hoger de P/E ratio, hoe hoger de verwachtingen voor winst en winstgroei.

2. De koers-boekverhouding (P/B) vergelijkt de huidige aandelenkoerss van een bedrijf met de boekwaarde per aandeel. De boekwaarde per aandeel is de waarde van de aandelen van een bedrijf minus de schulden. Een hogere P/B-ratio betekent dat de onderneming momenteel boven haar materiële activa wordt gewaardeerd en dat beleggers waarschijnlijk waarde zien in haar immateriële activa zoals haar octrooien, klantenbestand, merken, enz.

3. Het rendement van de activa (ROA, return on assets) en het rendement op het eigen vermogen (ROE, return on equity) evalueren een aandeel door de winst van een aandeel te vergelijken met de kosten van de activa en met het eigen vermogen (activa minus passiva). Een hoge ROA geeft aan dat de onderneming veel winst perst uit zijn activa. Een hoge ROE geeft aan dat het rendement goed is voor de aandeelhouders.

Bespaar véél geld met FREESTOXX. Koop en verkoop 100 Tesla aandelen aan 736,59 $


FREESTOXX DEGIRO Trade Republic Lynx Brokers
Commissie aankoop 0,00 $ 0,50 $
0,00 $ 5,00 $
Commissie verkoop 0,00 $ 0,50 $ 0,00 $ 5,00 $
Wisselkost aankoop, EUR in USD 0,00 $ 184,15 $ 0,00 $ 0,00 $
Wisselkost verkoop, USD in EUR 0,00 $ 184,15 $ 0,00 $ 0,00 $
Afwijking van de marktprijs

62,00 $
Dit is wat je bespaart
369,30 $ 62,00 $ 10,00 $

De tarieven staan in het brokervergelijk

 

Waarom kan FREESTOXX de beste uitvoeringsprijs garanderen?

 

Elk order wordt uitgevoerd aan de beste prijs die beschikbaar is op meerdere beurzen.

FREESTOXX voert orders uit zoals voorgeschreven door de NBBO-regel van de SEC:

De National Best Bid and Offer (NBBO) is een voorschrift van de Securities Exchange Commission (SEC) dat brokers verplicht te handelen tegen de best beschikbare (laagste) vraagprijs en de best beschikbare (hoogste) biedprijs bij het kopen en verkopen van effecten voor klanten. De nationale beste bied- en laatkoers is de bied- of laatkoers die de gemiddelde klant te zien krijgt. De Securities and Exchange Commission's Regulation NMS vereist dat brokers hun klanten deze prijs garanderen.

 

Open je aandelenrekening

GRATIS, EENVOUDIG, SNEL

  Bespaar veel geld

  GEEN commissies, GEEN inactiviteitskost

  GRATIS real-time koersen na 1 order

Fundamentele analyse van aandelen die je daarna op je Freestoxx rekening gratis kunt kopen.

Fundamentele analyse van aandelen.

De volgende stappen

Na het openen van de rekening kun je direct inloggen. De real-time beurskoersen zijn geactiveerd. Je kunt meteen orders plaatsen op een gratis demo rekening. Je ontvangt een e-mail met informatie over hoe je geld kunt overmaken naar je rekening.

Vragen en Antwoorden

Wat is fundamentele analyse van een aandeel?

Fundamentele analyse tracht de waarde van een aandeel te berekenen. Hiervoor worden publiek beschikbare cijfers gebruikt. Cijfers van het bedrijf zoals het jaarverslag en cijfers van de sector en de economie.

Hoe doe je een fundamentele analyse?

Begin met een analyse van het bedrijf. Hiervoor gebruik je de balans, de verlies en winstrekening en de cash flow. Bereken ook de financiële ratio's. Positioneer daarna het bedrijf versus de concurrenten en de economie.

Freestoxx is een dienst en merk van WH SelfInvest. WH SelfInvest N.V., opgericht in 1998, heeft een broker vergunning (nr. 42798), een commissionaire vergunning (nr. 36399) en een vermogensbeheer vergunning (nr. 1806) uitgereikt door het Luxemburgse Ministerie van Financiën. Het bedrijf staat onder toezicht van de “Commission de Surveillance du Secteur Financier". Gebaseerd op een Europees paspoort heeft het bedrijf: een bijkantoor in Frankrijk (Nr. 18943 acpr) dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" (ACPR) en de "Banque de France" en een bijkantoor in Duitsland (nr. 122635) dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" (BAFIN). Verder heeft WH SelfInvest een representatiekantoor in Zwitserland dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Swiss Financial Market Supervisory Authority" (FINMA), en representatiekantoren, op basis van het Europees paspoort, in België en Nederland die aangemeld zijn bij de bevoegde autoriteiten.


Het aandeel Nvidia.

NVIDIA (Nasdaq) ontwerpt microchips en is de wereldleider in AI en fast computing. Koers, nieuws, verwachting... alles wat je moet weten.

Geselecteerde aandelen.

Gratis e-book. Ontdek meer dan 20 aandelen geselecteerd op basis van criteria zoals hun momentum en dividenden. Lees dit gratis rapport.

Aandelen kopen op andere beurzen.

Vermijd de fout die veel beleggers maken én verhoog je rendement maar niet je risico. Meer aandelen om uit te kiezen.